Meniu
Home
Prezentare Generala
Structura Organizatorica
Atributii
Achiziti Publice
Formulare Tipizate
HCL Regulament circulatie
Inregistrarea Vehicolelor
   Neinmatriculabile
Organigrama
Album Foto
Link-uri Utile
Primaria Alexandria
Administratia Activitatilor
   Comerciale si Protectie
   Sociala
Sondaj
Sondaj de testare
 

 


 
Prezentare Generala Imprimare E-mail
I.PREZENTARE GENERALA

1.    Administratia Domeniului Public Alexandria este institutie publica, organizata ca serviciu public de interes local sub autoritatea Consiliului Local Alexandria.Conducatorul unitatii este ordonator secundar de credite.

Unitatea presteaza activitati de utilitate publica din care exemplificam:
-   modernizarea, reparatia si intretinerea arterelor de circulatie din municipiu;
-   sistematizarea circulatiei rutiere (marcaje, semnalizare rutiere etc.);
-   maturatul strazilor si salubrizarea altor locuri apartinand domeniului public si privat
al municipiului;
-   efectuarea deszapezirii si a combaterii poleiului pe raza municipiului;
-   producerea in sere a materialului dendofloricol necesar amenajarii spatiilor verzi din municipiu si comercializarea excedentului;
-   amenajarea si intretinerea parcurilor si a spatiilor verzi;
-   intretinerea iluminatului public;
-   interventii pentru degajarea terenurilor aferente domeniului public, ocupate fara forme legale;
-   prestari servicii catre terti;
-   lucrari de intretinere a unitatilor de invatamant (scoli, licee, gradinite);
-   participarea la actiunile aprobate de sau solicitate Consiliul Local Alexandria sau Primarul municipiului Alexandria.

.2.    Sediul Administratiei Domeniului Public este in Alexandria, str.Ion Creanga, zona Modern, bl F,unitatea fiind persoana juridica, inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat Teleorman si are atribuit cod fiscal 13924437.

     Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza gestiunii economico- financiare, are buget propriu aprobat de Consiliul Local al municipiului Alexandria si incheie bilant contabil.
Finantarea cheltuielilor se face din sume alocate de la bugetul local.
Intocmirea, administrarea si executarea bugetului propriu si contul de incheiere a exercitiului bugetar se aproba de Consiliul Local.

     Intreaga activitate economico financiara se desfasoara in baza legislatiei in vigoare si este supusa controlului organelor abilitate de lege in acest sens, precum si ordonatorului principal de credite.
Bugetul propriu este structurat conform clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor.

3.    Administratia Domeniului Public Alexandria isi poate constitui si fonduri banesti sau mijloace materiale provenite din sponsorizari sau donatii cu respectarea dispozitiilor legale in materie.Contractele de sponsorizare vor fi avizate de ordonatorul principal de credite ori de imputernicitii acestuia.Ofertele de donatie vor fi acceptate, in conditiile legii de Consiliul Local.

4.    Activitatile principale ale unitatii se desfasoara in baza programelor aprobate de Consiliul Local sau de Primarul municipiului, dupa caz.